1 min read

Founders Story

By Andreas Helland on 21. november 2019

Vi er stolt over å gå på jobb hver dag. Vi løser problemer og hjelper mennesker over hele verden.

For oss er kundeservice en lidenskap, en lidenskap vi er stolt av å jobbe med hver dag.

Historien

Atender begynte som SRG og vi ble etablert for å håndtere kundesupport og back-office funksjoner for Webhuset AS. 

Webhuset hadde (og har fortsatt) en stor kundebase, en sammensatt produktportefølje, og behov for å håndtere problemstillinger for kundene fortløpende og effektivt. Det ga oss en bratt læringskurve som var krevende. Vi måtte raskt levere kvalitet som matchet forventningene. Vi måtte finne de riktige menneskene, etablere prosesser og tilegne oss kompetanse.

Raskt så vi at teamet fungerte veldig bra, og flere oppgaver ble flyttet til oss. 

Mulighetsrommet

Etter noen år med drift så vi at vi hadde fått et kjempesterkt team på plass. Kompetanse på kundeservice, både i metodikk og prosesser, var på et veldig høyt nivå. I tillegg hadde vi klart å skape et arbeidsmiljø som vi ville bygge videre på.

Inspirasjonen

Med bakgrunn fra softwareindustrien har vi sett hvilken rivende utvikling den har vært i. Software-as-a-Service er blitt en bransjenorm som gjør kompliserte løsninger tilgjengelig for alle. Hvorfor skal ikke det samme gjelde for tjenester som kundeservice? Hvordan kan vi sikre at selskaper av alle størrelser kan håndtere kunder på en best mulig måte?

Visjonen

Vi vil at det skal være enklere å drive forretning, enklere å skape vekst. Det klarer vi ved å gjøre ledende kundeservicetjenester tilgjengelig for alle. En operasjonell bekymring mindre, håndtert bedre enn du kan klare selv.

For oss handler det om å kombinere teknologi med de riktige menneskene og den riktige kulturen. Kompetanse, kvalitet og integritet ligger bak alt vi gjør.

Sånn sikrer vi at du kan fokusere på kjerneaktivitetene dine og være trygg på at kundene blir håndtert på en best mulig måte.

Fantastiske kundeopplevelser, vellykkede selskaper.

 

Andreas Helland

Written by Andreas Helland